Đinh thép

BẢNG BÁO GIÁ
STTQuy cách
IIĐINH THÉP
12 phân, 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân
IIIVÍT THẠCH CAO
11,5 phân,2 phân, 2,5 phân
23 phân, 4 phân, 5 phân