Đinh tán nhôm

BẢNG BÁO GIÁ
STTQuy cáchĐVT
IVĐINH TÁN NHÔM
13X10, 3X12, 3X15kg
24x10, 4x12, 4x15kg
35x10, 5x12, 5x15kg